Instytucje pomocy osobom niepełnosprawnym

Instytucje działające na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
Telefon: (0-22) 826 96 73

Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (CEBRON)
ul. Borowskiego 2
03-475 Warszawa
Telefon: (022) 818 24 42
www.cebron.com.pl

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
www.cmppp.edu.pl

Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych , Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych
Ul. Konwiktorska 7
00 – 216 Warszawa
Telefon (022) 635 57 90

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
ul. Inspektowa 1
02-711 Warszawa
Telefon/fax: (022) 651 88 02, (022) 651 88 03
www.far.org.pl

Fundacja Mederi – pomóżmy dzieciom
Aleja Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
Telefon: (022) 815 76 03
www.czd.pl/~mederi

Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej VALIDUS
ul. Smolna 40
00-375 Warszawa
Telefon: (022) 826 48 85

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów
ul. Gałczyńskiego 4
00-953 Warszawa  
Telefon: (22) 826 14 76
www.fozi.org.pl

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
Telefon: (022) 877 15 90
www.ksnaw.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
Telefon: 022 50 55 500
www.pfron.org.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Telefon: (022) 536 01 11, (022) 635 13 30
www.integracja.org

Centrum Integracja Warszawa
ul. Dzielna 1,
00-162 Warszawa
Telefon.: (022) 831 85 82

Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”
ul. Nowolipie 25 b
Telefon: (022) 887 33 20

Oddział Warszawski Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
ul. Wierzejewskiego 12
05-511 Konstancin-Jeziorna
Telefon: (022) 711 90 00
http://www.ptreh.home.pl/ptreh.htm

Towarzystwo Walki z Kalectwem
ul. Olendrów 4/10
00-629 Warszawa
Telefon: (022) 825 98 39
www.twk.org.p

Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni
ul. Św. Bonifacego 10
02-914 Warszawa
Telefon: (022) 642  75 07
www.idn.org.pl

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Filtrowa 75
02-032 Warszawa
Telefon: (022) 659 30 11

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Głogowa 2b
02-639 Warszawa
Telefon: (022) 848 82 60,  (022) 646 03 14
www.psouu.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo
ul. Wilcza 38a
00-581 Warszawa
Telefon: (022) 627 07 58
www.olimpiadyspecjalne.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej KOCHANI
ul. Conrada 13
01-922 Warszawa
Telefon: (22) 663 40 43
www.bardziejkochani.pl

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Telefon: (022) 831 22 71
www.pzn.org.pl

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
ul. Gałczyńskiego 4
00-953 Warszawa
Telefon: (022) 828 46 96

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
ul. Konwiktorska 9
02-216 Warszawa
Telefon.: (022) 635 57 94; (022) 635 76 18
http://www.cross.org.pl

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Zakłady dla Niewidomych Laski k/Warszawy
Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Telefon: (022) 752 30 00
www.laski.edu.pl

Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Ośrodek opieki nad niepełnosprawnymi
ul. Kopińska 6/10
02-321 Warszawa
Telefon: (022) 658 43 30, (22) 822 03 44
www.tecza.org

Polski Związek Głuchych. Zarząd Oddziału Mazowieckiego
ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
Telefon: (022) 619 92 95, (022) 619 61 78
www.pzg.org.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO”
ul. Białobrzeska 22
02-365 Warszawa
Telefon: (022) 823 21 46
http://ftp.idn.org.pl/echo/index.html

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Telefon/fax: (022 )635-69-70
www.tpg.org.pl

Polski Związek Sportowy Głuchych
Plac III Krzyży 4/6
00-955 Warszawa
Telefon: (0-22) 827 95 88
www.deafsport.onsi.pl

Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym TPD
Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
Telefon: (022) 827 78 44, (022) 826 08 74

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
Telefon: (022) 697 87 84, (022) 654 75 51
www.fpmiinr.idn.org.pl

Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
ul. Elektoralna 12/14
00-139 Warszawa
Telefon: (022) 624 05 74

Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Pilicka 21
02-613 Warszawa
Telefon: (022) 844 06 37, (022) 844 44 29

Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. - właściciel witryny internetowej poświęconej ADHD
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
Telefon: (022) 440 33 00
www.adhd.info.pl

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CEPELEK"
Ul. Koszykowa 78
00-911 Warszawa,
Telefon (022) 684 60 65

Klinika Psychatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
Ul. Marszałkowska 24
04-045 Warszawa
Telefon: (022) 522 74 00

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPN Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
Ul. Sobieskiego 9
00-957 Warszawa
Telefon: (022) 458 26 31,  (022) 458 26 10,  (022) 642 12 72

NZOZ Centrum CBT (leczenie odpłatne)
Ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
Telefon: (022)621-96-83, (022) 628 48 43

Osiedlowy Ośrodek Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Synapsis - Mokotów,
Ul. Cybisa 7
02-784 Warszawa
Telefon: (022) 644 83 18

Poradni Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży Instytut Pediatrii CZD
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
Telefon: (022) 815 71 61

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci Centralny Szpital Kliniczny MSWiA,       
Ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
Telefon: (022) 508 16 50

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Praga Południe
Ul. Paca 40
03-324 Warszawa
Telefon: (022) 810 44 36

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Praga Północ
Ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
Telefon: (022) 619 42 31

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Wola
Ul. Szlenkierów 10
01-131 Warszawa
Telefon: (022) 862 33 39

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Żoliborz
Ul. Kochanowskiego 4
01-574 Warszawa
Telefon: (022) 839 38 13

PZP Dzieci i Młodzieży
Pawińskiego 2
02-106 Warszawa
Telefon: (022) 822 83 35

Rodzinny Ośrodek Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Ul. Sobieskiego 112
00-764 Warszawa
Telefon: (022) 841 26 54

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym pONad
Ul. Batorego 12
05-510 Konstancin
Infolinia: 0 22 423 17 43 we wtorki i czwartki w godz. 9-12
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. 38
00-956 Warszawa 10
www.adhd.net.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Inicjatyw i Organizacji działających na rzecz dzieci z ADHD zawarte w dniu 6 listopada 2005 roku w Warszawie
Telefon: (022) 423 17 43 w godzinach dyżurów 9-12 ( wtorek i czwartek)

Sekretariat Centrum Terapeutycznego SWPS
Ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Telefon: (022) 517 98 60


Dzieci z autyzmem

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”
ul. Nutki 3/5 m 11
02-785 Warszawa
Telefon: 0 887 059 343
www.niegrzecznedzieci.prv.pl

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
Telefon: (022) 825 87 42; (022) 825-87-22, (022) 825 77 57
www.synapsis.waw.pl

Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu
ul. Orzycka 20
02-695 Warszawa
Telefon/fax: (022) 647 08 66
www.wotkta.pwpnet.pl

Nazwa: Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci "Krasnal"
Ul. Pancerna 10
03-187 Warszawa
Telefon: (022) 670 30 86

Scolar Psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
Telefon: (022) 848 43 24
www.scolar.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie  Pomocy Osobom z  Zespołem Retta
Ul. Goplańska 6B
02-954 Warszawa
Telefon:0601-80-23-80
www.akson.org

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej z terenu Warszawy

Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego "Nowa Praca Niewidomych"
Rodzaje schorzenia: osoby niewidome i niedowidzące
Ul. 29 Listopada 10
00-465 Warszawa
Telefon: (022) 841 07 83

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
Ul. Konarskiego 83
Rodzaje schorzeń: Niepełnosprawni fizycznie ze sprzężonymi schorzeniami
Telefon:  (022) 666 08 77

Przychodnia Lekarska "Ader"
Ul. M. Dąbrowskiej 15
01-903 Warszawa
Rodzaje schorzeń: niepełnosprawni ruchowo ze sprzężonymi schorzeniami
Telefon: (022) 669 79 55

Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu
Ul. Orzycka 20
02-695 Warszawa
Rodzaje schorzeń: autyzm
Telefon: (022) 647 08 66

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
Ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
Rodzaje schorzenia: upośledzenie umysłowe
Tel.: (022) 837 92 34

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
Ul. Karolkowa 71
01-197 Warszawa
Rodzaje schorzenia: upośledzenia umysłowe
Telefon: (022) 862 41 06

Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo "Dom"
Ul. Wółczyńska 64
01-908 Warszawa
Rodzaje schorzenia: upośledzenia umysłowe
Telefon: (022) 835 40 87

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo "Wiara i Nadzieja"
Bohaterów Września 7/9
02-389 Warszawa
Rodzaje schorzenia: Upośledzenie umysłowe
Tel.: (022) 823 58 73

Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"
Ul. Przedwiośnie 1
04-748 Warszawa
Rodzaje schorzenia: upośledzenia umysłowe
Tel.: (022) 815 20 59

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Ul. Głogowa 2b
02-639 Warszawa
Rodzaje schorzenia: upośledzenia umysłowe
Telefon:  (022) 848 82 60

Nazwa jednostki prowadzącej warsztat: Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
Ul. Równa 20
03-418 Warszawa
Rodzaje schorzeń: Upośledzenia umysłowe
Telefon: (022) 670 21 23

Praca dla osób niepełnosprawnych

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
Telefon.: (022) 22 831 85 82, 831 01 39
www.niepelnosprawni.info

Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych
Ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa
Telefon/fax.: (022) 848 98 91
www.cud.idn.org.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
ul. Żelazna 64
00-871 Warszawa
Telefon: (22) 850 19 68, (22) 850 19 70
www.popon.pl

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych - TUS
Ul. J. P. Woronicza 29A
02 - 640 Warszawa
Telefon: (022) 852 01 82
www.tus.org.pl

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Biuro Pośrednictwa Pracy
Ul. Targowa 82
03-448 Warszawa
Telefon/ faks  (022) 618 86 96, (022) 619 85 01
www.otwartedrzwi.p

Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON
Ul. Kromera 4/69
02-055 Warszawa
Telefon/faks. (022) 825 00 51, (022) 825 00 52
www.ozon.org.pl

„Kroki ku pracy”
Al. Jerozolimskie 51/15
00-697 Warszawa
Telefon: (022) 353 50 58
www.krokikupracy.pl

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Al. Solidarności 117 lok. 223
00-140 Warszawa
Telefon: (022) 652 55 28