GROM

"GROM - Grupa rozwoju osobistego mam”autorski program rozwoju osobistego mam powstał jako wynik doświadczeń zdobytych  w trakcie realizacji programu ,,Maminki”. Dla wielu uczestniczek zmotywowanych do pracy na swoich osobistych przeżyciach podstawowy program wzmacniania więzi z dzieckiem stał się niewystarczający. W trakcie doskonalenia umiejętności wychowawczych, korygowania niekorzystnych zachowań w relacji z dzieckiem wiele z nich skonfrontowało się z własnymi ograniczeniami, których geneza tkwiła w funkcjonowaniu rodziny pochodzenia – skryptach, epistemologii, rolach, delegacjach itp. Praca w grupie jest dla nich szczególnie ważna.

Cele szczegółowe spotkań:

• Rozwój osobisty uczestników
• Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych.
• Badanie i praca nad własnymi ograniczeniami
• Podniesienie poczucia własnej wartości.
• Doskonalenie konstruktywnej  komunikacji
• Trening zachowań asertywnych.
• Stwarzanie warunków do indywidualizacji  zachowań na tle doświadczeń z rodziny pochodzenia.
• Wzrost poczucia odpowiedzialności za korygowanie zaburzeń interpersonalnych i budowanie zdrowych relacji.
• Wsparcie w sytuacjach kryzysu.
• Praca nad trudnymi uczuciami związanymi z etymologią rodziny: poczuciem winy, krzywdy, wstydu, poczuciem odrzucenia, odmienności itp.
• Wzmocnienie kompetencji macierzyńskich