Maminki

autorski program opracowany przez Fundację Mederi dla matek samotnie wychowujących dzieci realizowany od 2006 roku na terenie dzielnicy Wola na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego WarszawyProgram składa się z trzech części:

1. Spotkania poniedziałkowe: na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej, w czasie których zajęcia obejmują (a) spotkania mamy + dzieci + realizatorzy; (b) zajęcia wykładowo-warsztatowe dla matek i spotkania ze specjalistami (pediatra, neurolog, endokrynolog, prawnik, pracownik socjalny, reedukator, logopeda, psycholog); (c) w tym samym czasie równolegle zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
2. Praca środowiskowa w miejscu zamieszkania matek z dziećmi

Cel:

1. Rozwijanie umiejętności wychowawczych i dostarczenie wiedzy potrzebnej w procesie wychowania.
2. Wzmocnienie więzi rodzinnych.
3. Zapobieganie przemocy wobec dzieci

A. Miejsce zajęć:

Ośrodek Pomocy Społecznej; DPN przy ul. Karolkowej 58a oraz w miejscu zamieszkania mam z dziećmi.

Cele szczegółowe:

- podnoszenie umiejętności rodzicielskich.
- wzmocnienie więzi rodzinnych.
- porozumiewanie bez agresji.
- rozpoznawanie stanów emocjonalnych dziecka.
- konsekwencja postępowania wobec dziecka.
- podnoszenie umiejętności organizowania wolnego czasu sobie i dziecku.
- podnoszenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i z trudnymi sytuacjami stresowymi.
- podnoszenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
- wykształcenie poprawnych wzorców i ról.

Działania obejmujące matki:

- trening komunikacji w rodzinie.
- trening umiejętności społecznych.
- trening kontaktów z przedszkolem, szkołą, lekarzem, pielęgniarką itp.
- zapoznanie z technikami komunikacyjnymi.
- umiejętne  zachęcanie dzieci do samodzielności.

Działania obejmujące dzieci:

- stymulowanie rozwoju psychofizycznego.
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
- poznawanie podstawowych norm i zasad społecznych, współpracy i nauka ich przestrzegania.
- wzmacnianie więzi z matką.
- rozwijanie twórczej aktywności dziecka( różnorodne techniki).
- uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie.
- ćwiczenia integracyjne i współdziałania w grupie.

Metoda:

Zajęcia prowadzone metodami edukacji aktywnej. Prezentowane umiejętności wprowadzane dzięki wykorzystaniu ćwiczeń stymulacyjnych, pracy indywidualnej i zespołowej oraz omówień i dyskusji. Struktury wymagają udziału wszystkich uczestników, wykorzystania ich doświadczenia i potencjału i zasobów.
Wykorzystanie metod z zakresu socjoterapii, pedagogiki, psychologii oraz pracy socjalnej.

Zadania:

- pomoc matkom w rozwiązywaniu codziennych trudności związanych z wychowywaniem dziecka jego potrzebami psychofizycznymi.
- wspieranie kobiet w świadomym, konstruktywnym procesie wychowawczym.
- pomoc w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego.
- pokazanie innych niż dotychczas sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
- wypracowanie nowych norm domowych.
- omówienie konieczności dbania o higienę domowników i utrzymania w czystości mieszkania.

Z PROGRAMEM TYM POŁĄCZONY JEST TURNUS LETNI DWUTYGODNIOWY  DLA MATEK UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA „MAMINKI”