Wielki słoń - autorski program wczesnej interwencji dla przedszkoli

 Program profilaktyczny "Wielki Słoń"

składa się z interaktywnych modułów i obejmuje działaniem trzy grupy odbiorców:

Dla dzieci - ćwiczenie umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie własnego zdania, stawianie granic, radzenie sobie w trudnych sytuacjach (zajęcia dla dzieci w przedszkolu).

Dla rodziców - wzmocnienie umiejętności rodzicielskich poprzez psychoedukację rodziców w zakresie stymulowania optymalnego rozwoju dziecka (spotkania z rodzicami).

Dla wychowawców - doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dziecka, edukacja, zapobieganie oraz  rozpoznawanie i wczesna interwencja w zespole dziecka krzywdzonego, poniesienie kompetencji wychowawców przedszkola z punktu widzenia uzależnień i przemocy (spotkania z wychowawcami).

program jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta St. Warszawy