Sprawozdanie z działalności Fundacji

w poszczególnych latach

2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Fundacji Mederi czytaj
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. cz.1 czytaj
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. cz.2 czytaj
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Fundacji Mederi w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 czytaj
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Mederi za rok 2011 czytaj
Informacje dodatkowe i objaśnienia czytaj

2010

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 Fundacji Mederi czytaj
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. cz.1 czytaj
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. cz.2 czytaj
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Fundacji Mederi w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 czytaj
Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji Mederi za rok 2010 czytaj
Informacje dodatkowe i objaśnienia czytaj

2009 - czytaj sprawozdanie

2008 - czytaj sprawozdanie

2007 - czytaj sprawozdanie

2006 - czytaj sprawozdanie

2005 - czytaj sprawozdanie

2004 - czytaj sprawozdanie