Podziękowania

Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały,że oddadzą 1% swojego podatku dochodowego na działalność statutową fundacji Mederi. Dzięki tym pieniądzom możemy jeszcze teraz kontynuować dyżury interwencyjne, udzielać wsparcia osobom znajdującym się w ostrym kryzysie psychicznym i pomagać małym dzieciom doznającym przemocy. Stale zgłaszają się do nas rodziny i opiekunowie małych dzieci, także instytucje, przedszkola z prośbą o porady specjalistyczne.

Składamy szczególne podziękowania naszym darczyńcom:

  • Dziękujemy dyrektorowi Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” za użyczenie lokalu i wsparcie. Dzięki lokalizacji w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” stajemy się wiarygodną organizacją i możemy rozwijać swoją działalność, docierać do lekarzy ze sprawami trudnymi i czasami tragicznymi w skutkach dotyczącymi przemocy wobec dzieci, współpracować z innymi organizacjami społecznymi, mając nadzieję na wypracowanie skutecznego i ujednoliconego modelu pomocy instytucjonalnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
  • Serdecznie dziękujemy p. Jarosławowi Polanowskiemu za przekazanie honorarium za wykład na cele statutowe Fundacji Mederi.
  • Bardzo dziękujemy firmie Ravimed Sp. z o. o. za wsparcie konferencji i naszej działalności statutowej.
  • Dziękujemy również naszym prywatnym darczyńcom.
  • Serdecznie dziękujemy p. dr A. Klimek oraz Prywatnemu Centrum Medycznemu PROMEDIS za pomoc i życzliwość.
  • Dziękujemy naszemu Sponsorowi p. K. Stolarski za finansowanie psychoterapii dla całej rodziny.
  • Centrum Energetyki Sp. z o.o za podarowanie zestawy komputerowego wraz z oprogramowaniem Windows 2000 Professional (w wersji OEM)
  • Marcie Kuszyk i Leszkowi Robaszkiewiczowi za opracowanie logo Fundacji.
  • Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Walancikowi za podarowanie Fundacji telefonu i faksu.